Supernodes associats

Els supernodes associats són els supernodes que pertanyen a persones de l’associació o que són col·lectius.