L’Escletxa Digital a la Ciutat de Barcelona

L’Informe “L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona” és un estudi de la Mobile World Capital (MWC Capital) encarregat per l’Ajuntament de Barcelona.

Dins de la rellevància que està adquirint la ciutat de Barcelona en el panorama tecnològic i digital a nivell mundial, es fa palesa la necessitat de conèixer les desigualtats que puguin existir entre els ciutadans i ciutadanes dels barris de Barcelona per motius d’accés, ús i coneixement sobre les tecnologies de la informació.

Aquest document ha de servir com a diagnosi, identificant els col·lectius més vulnerables a quedar-se enrere en la revolució tecnològica. Factors com l’edat, el sexe, la formació, l’ocupació, la renda, el barri o la nacionalitat no poden ser obstacle perquè els ciutadans i ciutadanes de Barcelona puguin accedir, utilitzar i tenir plena capacitació digital en les noves tecnologies.

Per tant, les institucions i administracions públiques disposaran d’un punt de partida per tal d’impulsar aquelles accions i polítiques públiques que considerin pertinents a fi d’aconseguir la plena inclusió digital de tots els col·lectius.