images

Reunió ordinaria 10 de gener

Ordre del dia   1_Elaborar protocol acollida http://docs.guifiamunt.guifi.net/p/protocol_rebuda 2_Redactar la clássica descripció de Què, Qui, Com? http://docs.guifiamunt.guifi.net/p/triptic 3_Preparar la xerrada del 20 de març de 2014 (Veure el punt 2.2 de l’orde del dia)